SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PABIANICACH

 

I etap edukacyjny

KLASA 1

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik – „Nowi Tropiciele” - Klasa 1 (część 1, 2, 3, 4, 5)

A. Banasiak, E. Burakowska,        A. Burdzińska, J. Dymarska,       A. Kamińska, R. Kamiński,        M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

WSiP

815/1/2017

Język angielski

Podręcznik – „New English Adventure – Poziom 1”

Zeszyt ćwiczeń –„New English Adventure – Poziom 1”

T. Lochowski, C. Bruni

 T. Lochowski, C. Bruni

Pearson

819/1/2017

Religia

"Pan Bóg jest naszym Ojcem”         (dwie części)

Red. ks. dr P. Płaczek 

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

KLASA 2

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik – „Nowi Tropiciele” - Klasa 2 (część 1, 2, 3, 4, 5)

A. Danielewicz – Malinowska,     J. Dymarska, J. Hanisz,                 A. Kamińska,  R. Kamiński,          M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

WSiP

815/2/2018

 

Język angielski

Podręcznik – „New English Adventure – Poziom 2”

Zeszyt ćwiczeń – „New English Adventure – Poziom 2”

V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz

V. Lambert, A. Worrall

Pearson

819/2/2018

Religia

„Chcemy poznać Pana Jezusa”            (2 części)

Red. ks. dr P. Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

KLASA 3

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik – „Nowi Tropiciele” - Klasa 3 (część 1, 2, 3, 4, 5)

A.Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz – Malinowska, J. Hanisz, J. Kamińska,               A. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

WSiP


815/5/2019

Język angielski

Podręcznik – „New English Adventure – Poziom 3”

Zeszyt ćwiczeń – „New English Adventure – Poziom 3”

T. Lochowski, A. Worrall,             A. Tkacz

T. Lochowski, A. Worrall,             A. Tkacz

Pearson

819/3/2019

Religia

„Pan Jezus nas karmi” (2 części)

Red. ks. dr P. Płaczek

Wydawnictwo   św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

II etap edukacyjny

KLASA 4

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo   

Nr dopuszczenia MEN

Język polski

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Podręcznik –  „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/1/2017

861/2/2017

Język angielski

Podręcznik – „Flash 4”

Zeszyt ćwiczeń – „Flash 4”

Jenny Dooley

Express Publishing

866/1/217

Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 4”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem” Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/1/2023/z1

Historia

Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 4”

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

Przyroda

Podręcznik – „Tajemnice przyrody”

Zeszyt ćwiczeń – „Tajemnice przyrody”

Maria Marko - Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Nowa Era

863/2019/z1

Muzyka

Podręcznik – „Lekcja Muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

Podręcznik – „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Technika

Podręcznik – „Jak to działa?"

Lech Łabecki, Marta Łabecka, Jerzy Pecyna

Nowa Era

1195/1/2023

Informatyka

Podręcznik – “Lubię to!” Michał Kęska Nowa Era 847/1/2022/z1

Religia / etyka

„Pan Jezus jest naszym życiem”          (2 części)

Red. ks. dr P. Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-1-01/18

 

KLASA 5

Przedmiot

Tytuł podręcznika / ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo   

Nr dopuszczenia MEN

Język polski

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/3/2018

861/4/2018

Język angielski

Podręcznik – „Flash 5”

Zeszyt ćwiczeń – „Flash 5”

Jenny Dooley

Express Publishing

866/2/218

Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 5”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem 5" Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Z. Bolałek, M. Dobrowolska

GWO

780/2/2018

Historia

Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 5”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Geografia

Podręcznik – „Planeta Nowa”

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Biologia

Podręcznik – „Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń – „Puls życia”

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Jolanta Holeczek, Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

Nowa Era

844/1/2018

Muzyka

Podręcznik – „Lekcja Muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

Podręcznik – „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Podręcznik – „Jak to działa?"

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Religia / etyka

„Bóg szuka człowieka” (2 części)

red. s. Beata Zawisiak,                ks. dr Marcin Wojtasik

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-2-01/2018

 

KLASA 6

 Przedmiot   Tytuł podręcznika / ćwiczeń   Autor     Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN
Język polski

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Podręcznik – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP

861/5/2018

861/6/2018

 Język angielski

Podręcznik – „Flash 6”

Zeszyt ćwiczeń – „Flash 6”

 Jenny Dooley  Express Publishing  866/3/219
 Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 6”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem 6” Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

 GWO  780/3/2022/z1
 Historia               Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 6”                                           Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/3/2019
 Geografia Podręcznik – „Planeta Nowa” Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński  Nowa Era  906/2/2019
 Biologia

Podręcznik – „Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń – „Puls życia”

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik  Nowa Era  844/2/2019
 Muzyka Podręcznik – „Lekcja Muzyki” Monika Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era  852/3/2019
 Plastyka Podręcznik – „Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak-Ossowska  Nowa Era  903/3/2018
Technika Podręcznik – „Jak to działa?" Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/3/2019
 Religia / etyka  „Jezus nas zbawia” (2 części) red. s. Beata Zawisiak,                  ks. dr Marcin Wojtasik Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu AZ-2-01/18

 

 KLASA 7

 Przedmiot  Tytuł podręcznika / ćwiczeń  Autor  Wydawnictwo   Nr dopuszczenia MEN

Język polski

Podręcznik – „Zamieńmy słowo”

Agata Karolczyk-Kozyra, Magdalena Krajewska, Dorota Kujawa-Weinke, Agata Sieńczak

WSiP

1163/4/2023

Język angielski

Podręcznik – „Repetytorium ÓSMOKLASISTY ” cz. 1

Zeszyt ćwiczeń – „Repetytorium ÓSMOKLASISTY ” cz. 1

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Karolina Kotorowicz-Jasińska, Zbigniew Pokrzewiński

Macmillan

1100/1/2020

Język niemiecki

Podręcznik – Natürlich auf Deutsch!

 

Ćwiczenia – Natürlich auf Deutsch!

Anna Potapowicz, Marta Florkiewicz-Borkowska, Barbara Chyłka

Anna Potapowicz

WSiP 1166/1/2023

Matematyka

Podręcznik – „Matematyka z plusem 7”

Ćwiczenia – „Matematyka z plusem 7” Wersja C

Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,   M. Karpiński

GWO

780/4/2017

Historia

Podręcznik – „Wczoraj i dziś. Klasa 7”

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszaki

Nowa Era

877/4/2020/z1

Geografia

Podręcznik – „Planeta Nowa”

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2023/z1

Biologia

Podręcznik – „Puls życia”

Zeszyt ćwiczeń – „Puls życia”

Joanna Stawarz

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

Nowa Era

844/3/2019

Chemia

Podręcznik – “Chemia Nowej Ery”

Zeszyt ćwieczeń - “Chemia Nowej Ery”

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era 785/1/2023/z1
Fizyka Podręcznik – “Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era 885/1/2017

Muzyka

Podręcznik – „Lekcja Muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

Plastyka

Podręcznik – „Do dzieła!”

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

Informatyka

Podręcznik – „Informatyka 7”

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2020/z1

Religia / etyka

„Bóg wskazuje nam drogę (2 części)

red. s. Beata Zawisiak,                 ks. dr Marcin Wojtasik

Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu

 AZ-2-01/18

Ostatnie wydarzenia

19 czerwiec 2024 Wydarzenia
Podróże kształcą. To powiedzenie jest wszystkim znane. O jego prawdziwości przekonali się również uczniowie klasy 3a i 4a, którzy w dniach 13-14 czerwca 2024 r. uczestniczyli w dwudniowej wycieczce...
19 czerwiec 2024 Wydarzenia
Nasza świetlica szkolna zorganizowała miejski konkurs plastyczny „W objęciach motylich skrzydeł" - edycja IV. Temat przewodni: "Poszukiwacze wiosny". Adresatami byli uczniowie klas I-III...
18 czerwiec 2024 Wydarzenia
Dnia 14 czerwca klasa 1a i 2b pojechały do Bolimowa i Nieborowa. Byliśmy w Warsztacie Ceramicznym Rodziny Konopczyńskich, który tradycje garncarskie kontynuuje od sześciu pokoleń. Podziwialiśmy...
12 czerwiec 2024 Wydarzenia
Dnia 11 czerwca klasa 3b wybrała się do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, aby bliżej poznać piękną roślinność jaka nas otacza. Bogactwo przyrody jest przeogromne. Mamy dookoła nas całą aptekę, wystarczy...
12 czerwiec 2024 Wydarzenia
W sobotę 8 czerwca 2024 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w rajdzie pieszym do Lasu Karolewskiego. Rajd został zorganizowany we współpracy świetlicy z wolontariuszami ze...
9 czerwiec 2024 Wydarzenia
W dniu 07.06.2024 w klasie 1b pojechała na wycieczkę do Mini ZOO - "MANTADIA" w Konstantynowie Łódzkim. Uczniowie oglądali, karmili i dotykali różne zwierzaki. Przybliżono dzieciom zachowania i...
5 czerwiec 2024 Wydarzenia
Dnia 3 czerwca uczniowie klasy IV B mieli przyjemność wzięcia udziału w spotkaniu z pabianickim artystą street artu Adamem Wirskim „Krukiem”. Zajęcia zostały zorganizowane w Miejskiej Bibliotece...
4 czerwiec 2024 Wydarzenia
3 czerwca 2024 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi - Filii w Pabianicach odbyła się podwójna uroczystość wręczenia nagród: w konkursie „Książka na poprawę humoru” oraz...
3 czerwiec 2024 Wydarzenia
Klasowe wyjście do Pizzerii Eldorado z okazji Dnia Dziecka W dniu 29.05.2024 r. uczniowie klasy 4a uczestniczyli w wyjściu na pizzę do Pizzerii Eldorado w Pabianicach z okazji zbliżającego się Dnia...