Procedura rekrutacji
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
obowiązująca na rok szkolny 2023/2024

 

1. Rekrutacja

do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach odbywa się na podstawie:

 • art. 31 ust. 10 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Zarządzenia nr 424/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 grudnia 2022 r.
 • Uchwały nr XXIX/312/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 04 lutego 2021 r.

2. Zasady rekrutacji

 • Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.
  Zgłoszenie pobierają rodzice/opiekunowie dziecka z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej i składają wypełnione w sekretariacie szkoły.
  Dokumenty mogą być składane osobiście w szkole (w miejscu wyznaczonym) lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego, własnoręcznie podpisanego formularza udostępnionego przez szkołę.
 • Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do klasy pierwszej jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  Przyjęcie dziecka odbywa się po wypełnieniu przez rodziców/opiekunów wniosku pobranego z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej i złożeniu go w sekretariacie szkoły.

Uwaga! – rozpatrywane będą wyłącznie czytelnie wypełnione wnioski lub ich skany.

 • W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów i punktów:

  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 3 pkt.
  • miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły lub w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.
  • dziecko z rodziny wielodzietnej (3 lub więcej dzieci w rodzinie) – 3 pkt.
  • inne istotne okoliczności, które wskazują na potrzebę przyjęcia dziecka do danej szkoły –2 pkt.

3. Postępowanie rekrutacyjne

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01 do 28 lutego

2023 r.

 

od 01 czerwca

do 11 sierpnia

2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01 marca 

do 14 marca

2023 r.

 

 

od 14 sierpnia

do 22 sierpnia

2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

17 marca

2023 r.

 

25 sierpnia

2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 22 marca

2023 r.

 

do 29 sierpnia

2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

24 marca

2023 r.

 

31 sierpnia

2023 r.

4. Postępowanie uzupełniające

W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami prowadzone jest postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami podanymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Pabianic.

5. Komisja Rekrutacyjna

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego, który jest przechowywany w dokumentacji szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Pabianicach
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

Pliki do pobrania:


Ostatnie wydarzenia

29 maj 2024 Wydarzenia
We współpracy z Fundacją Taki Dom w dniu 28.05.2024 w klasie 1b, odbyła się promocja zdrowego stylu życia. Uczniowie wykonali wesołe, twórcze kanapki, które ze smakiem zjedli na przerwie. Dzieci...
23 maj 2024 Wydarzenia
Dnia 22 maja klasa IV B miała możliwość wzięcia udziału w ciekawym pokazie odbywającym się w specjalnej naczepie wystawowej, w ramach projektu „Iskry Niepodległej”. Uczniowie mogli zapoznać sięz...
23 maj 2024 Wydarzenia
22 maja uczniowie klasy IIb Antoni Żórawski i Jan Woldanowski wzięli udział w miejskim konkursie „Jestem bezpieczny na drodze”, edycja pod hasłem „Bezpieczeństwo drogowe i pożarowe”. Konkurs odbył...
22 maj 2024 Wydarzenia
17 maja 2024 klasa 6a, 6b i 7b wzięła udział w wycieczce do Warszawy. W programie było zwiedzanie Łazienek Królewskich, Starego Miasta i Stadionu Narodowego. Emocji i wrażeń nie brakowało....
14 maj 2024 Wydarzenia
W czwartek 9 maja zawitała w klasie 3b Nela - pies przeznaczony do dogoterapii. Uczniowie uczestniczą w programie "Psia lekcja", dlatego spotkały się z pieskiem, który odwiedza chore dzieci w...
13 maj 2024 Wydarzenia
„Z książką na walizkach” – Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kochańskim W piątek 10.05.2024 r. uczniowie klasy 4a i 4b wzięli udział w spotkaniu z autorem utworów fantasy i science fiction -...
6 maj 2024 Wydarzenia
Dnia 3 Maja uczniowie naszej szkoły reprezentowali społeczność szkolną na powiatowo - miejskiej uroczystości obchodów 233 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Najpierw uczestniczyli w uroczystej...
30 kwiecień 2024 Wydarzenia
Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole akademia. Uroczystości został przygotowana przez panią Elwirę Herman oraz panią Zofię Kurzydło. Na szkolnej scenie...
24 kwiecień 2024 Wydarzenia
Dnia 23 kwietnia2024 r. w Szkole Podstawowej w Piątkowisku odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dla uczestników przygotowano testy z wiedzy o...