Procedura rekrutacji
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
obowiązująca na rok szkolny 2023/2024

 

1. Rekrutacja

do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach odbywa się na podstawie:

 • art. 31 ust. 10 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Zarządzenia nr 424/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 grudnia 2022 r.
 • Uchwały nr XXIX/312/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 04 lutego 2021 r.

2. Zasady rekrutacji

 • Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.
  Zgłoszenie pobierają rodzice/opiekunowie dziecka z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej i składają wypełnione w sekretariacie szkoły.
  Dokumenty mogą być składane osobiście w szkole (w miejscu wyznaczonym) lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego, własnoręcznie podpisanego formularza udostępnionego przez szkołę.
 • Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do klasy pierwszej jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  Przyjęcie dziecka odbywa się po wypełnieniu przez rodziców/opiekunów wniosku pobranego z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej i złożeniu go w sekretariacie szkoły.

Uwaga! – rozpatrywane będą wyłącznie czytelnie wypełnione wnioski lub ich skany.

 • W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów i punktów:

  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 3 pkt.
  • miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły lub w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.
  • dziecko z rodziny wielodzietnej (3 lub więcej dzieci w rodzinie) – 3 pkt.
  • inne istotne okoliczności, które wskazują na potrzebę przyjęcia dziecka do danej szkoły –2 pkt.

3. Postępowanie rekrutacyjne

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01 do 28 lutego

2023 r.

 

od 01 czerwca

do 11 sierpnia

2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01 marca 

do 14 marca

2023 r.

 

 

od 14 sierpnia

do 22 sierpnia

2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

17 marca

2023 r.

 

25 sierpnia

2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 22 marca

2023 r.

 

do 29 sierpnia

2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

24 marca

2023 r.

 

31 sierpnia

2023 r.

4. Postępowanie uzupełniające

W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami prowadzone jest postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami podanymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Pabianic.

5. Komisja Rekrutacyjna

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego, który jest przechowywany w dokumentacji szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Pabianicach
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

Pliki do pobrania:


Ostatnie wydarzenia

8 grudzień 2023 Wydarzenia
6 grudnia w naszej szkole odbyły się mikołajki. Wszyscy uczniowie założyli tematyczne czerwone stroje i świętowali imieniny Mikołaja. Odbyły się gry i zabawy. Każdy otrzymał słodki poczęstunek....
7 grudzień 2023 Wydarzenia
W środę 6 grudnia uczniowie klasy 4a wspólnie ubierali świąteczne drzewko. Na gałązkach choinki zawisły piękne ozdoby i światełka. W sali 46 poza choinką pojawiło się wiele świątecznych i zimowych...
7 grudzień 2023 Wydarzenia
W mikołajki klasy 6b i 7b pod opieką p. Eweliny Banachowskiej i p. Elwiry Herman udały się do kina Helios na pełną wzruszeń i śmiechu komedię świąteczną „Uwierz w Mikołaja”. Film przeniósł nas już w...
7 grudzień 2023 Wydarzenia
We wtorek 5 grudnia i w środę 6 grudnia uczniowie klas młodszych uczestniczyli w lekcjach angielskiego o tematyce świątecznej. Uczniowie poznali angielskie nazwy wybranych części ciała oraz...
6 grudzień 2023 Wydarzenia
4 grudnia uczniowie klasy 1a, 1b i 2b po raz kolejny wybrały się na wycieczkę do Michałówki. Tym razem w miłej, świątecznej atmosferze dzieci lepiły świąteczne ciasteczka, ozdabiały bombki wg...
5 grudzień 2023 Wydarzenia
Wicemistrzostwo powiatu pabianickiego w szachach 2023/2024 Dnia 1 grudnia odbyły się międzyszkolne zawody powiatowe w szachach igrzysk dzieci. Reprezentacja Naszej szkoły wywalczyła bardzo dobre...
5 grudzień 2023 Wydarzenia
Piłka ręczna dziewcząt 2023/24 - Podsumowanie zmagań Dnia 30 listopada odbył się półfinał wojewódzki piłki ręcznej w kategorii dziewcząt (rocznik 2011 i młodsze). Po zaciętej walce w turnieju –...
1 grudzień 2023 Wydarzenia
Jak co roku świętowaliśmy w naszej szkole Andrzejki. W wigilię imienin Andrzeja 29 listopada uczniowie uczestniczyli we wróżbach andrzejkowych. Sprawdzali jaka czeka ich przyszłość. {phocagallery...
1 grudzień 2023 Wydarzenia
30 listopada 2023 r. uczniowie klasy IVa i IVb uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Podczas wycieczki uczniowie między innymi zwiedzili historyczną część...